INFORMACE PRO RODIČE

28.10.2015 18:29
      
 

Stěhování: Od 2.listopadu do konce února budeme v prostorách 

MŠ - zelená třída v přízemí ve 2. pavilonu.

 

Plavecký výcvik- ještě zbývají 4 lekce (konec 19.11.), výukové

lekce platí škola, žáci budou hradit jen dopravu.

Od prosince bude TV (podle rozvrhu hodin úterý a pátek).

Do konce listopadu přinést cvičební úbor.